TECHNOLOGICKÉ FÓRUM – HOTEL HLUBOKÝ DVŮR 2023

Luna

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Ústav strojírenské technologie

Vás zve na mezinárodní konferenci

TECHNOLOGICKÉ FÓRUM 2023 a TECHNOLOGICKÉ FÓRUM JUNIOR 2023 – HOTEL HLUBOKÝ DVŮR

setkání technologů z předních pracovišť a technických univerzit, které se koná ve dnech: 27. - 29. 6. 2023

Semináře:

27. 6. 2023 Technologické fórum junior – výsledky vědecko-výzkumné činnosti studentů magisterského a doktorského studia z oblasti strojírenské technologie (pořádáno v rámci řešení SGS)

28. 6. 2023 Technologické fórum – výsledky vědecko-výzkumné činnosti akademických pracovníků

Jednací jazyk:

angličtina, čeština, slovenština, polština

Termíny:

 • Podání závazné přihlášky: do 15. 6. 2023
 • Zaslání názvu příspěvku: do 20. 6. 2023
 • Termín úhrady poplatku: do 30. 6. 2023
 • Zaslání finálního příspěvku: do 30. 7. 2023

Publikace příspěvků ve sborníku:

 • Jazyk příspěvků – anglický jazyk
 • Všechny příspěvky budou recenzovány
 • Formát příspěvku: MS Word dle šablony (*.docx)

Možnost prezentace:

 • Ústní prezentace (CZE, EN)
 • Posterová prezentace (formát A1)

Účastnický poplatek:

 • Technologické fórum: 6 050 CZK včetně 21 % DPH
 • Technologické fórum (studenti a doktorandi): 5445 CZK včetně 21 % DPH

Poplatek zahrnuje ubytování, stravné, náklady spojené s organizací a vydáním sborníku.

Cestovné není zahrnuto ve vložném!

Způsob pořádání konference:

Prezenční formou. Zahraniční účastníci se budou moci účastnit online formou.

Přihláška a platba:

el. přihláška

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta strojní
Technická 4
166 07 Praha 6
DIČ: CZ68407700
IČO: 68407700

č.ú.: 19-5505030267/0100
Variabilní symbol: 8708701804
Specifický symbol: IČO vysílající organizace
Popis příkazce: jména účastníků
Swift: KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ42 0100 0000 1955 0503 0267

Upozornění:

 • Uzávěrka zaslání příspěvků je 30. 7. 2023 a je závazná.
 • Termín úhrady účastnických poplatků je 30. 6. 2023 a je závazný.
 • Platba provedená před termínem konání je zálohou ve výši 100 % ceny sjednané dohodou mezi pořadatelem a přihlášeným. Vyúčtování bude provedeno v den konání akce předáním daňového dokladu u registrace. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datem konání akce.
 • Účastnický poplatek se při neúčasti nevrací.
 • Náhrada přihlášeného účastníka je možná.
 • V případě nezaplacení účastnického poplatku, nebude příspěvek zařazen do sborníku konference.

Ubytování:

Hotel Hluboký Dvůr a Resort Hrubá voda
Ubytování zajišťuje organizátor – viz el. přihláška

Doprava:

Vlastní. Po dohodě může zajistit pořadatel - mapa.

Program semináře

27. 6. 2023 TECHNOLOGICKÉ FÓRUM Junior 2023
28. 6. 2023 TECHNOLOGICKÉ FÓRUM 2023
29. 6. 2023 EXKURZE

Kromě přednáškové části jsou připraveny i sportovní aktivity a exkurze. Doporučujeme vzít si s sebou sportovní oděv, plavky a oblečení k ohni.

Odborní garanti:

 • doc. Ing. Ladislav Kolařík, Ph.D., IWE.
 • doc. Ing. Aleš Herman, Ph.D.

Programový a organizační výbor:

 • Ing. Jan Kudláček, Ph.D.
 • doc. Ing. Ladislav Kolařík, Ph.D., IWE.
 • doc. Ing. Aleš Herman, Ph.D.
 • Ing. František Tatíček, Ph.D.
 • Ing. Jiří Kuchař , Ph.D.
 • Ing. Jaroslav Červený, Ph.D.
 • Mgr. Tatiana Dolníková
 • Ing. Tomáš Gurčík
 • Ing. Vít Novák

Vědecký výbor:

 • Beránek, L. (Czech Republic)
 • Božek, P. (Slovakia)
 • Bryksí – Stunová, B. (Czech Republic)
 • Car, Z. (Croatia)
 • Čep, R. (Czech Republic)
 • Evin, E. (Slovakia)
 • Galvao, J. R. (Portugal)
 • Genis, V. (USA)
 • Hatala, M. (Slovakia)
 • Herman, A. (Czech Republic)
 • Kolařík, L. (Czech Republic)
 • Kolaříková, M (Czech Republic)
 • Kreibich, V. (Czech Republic)
 • Krutki, M. (Polsko)
 • Kudláček, J. (Czech Republic)
 • Legutko, S. (Polsko)
 • Novák, M. (Czech Republic)
 • Pivarčiová, E. (Slovakia)
 • Pepelnjak, T. (Slovenia)
 • Petrů, J. (Czech Republic)
 • Plančak, M. (Serbia)
 • Raos, P.(Croatia)
 • Ságová, Z (Slovakia)
 • Sahul, M. (Slovakia)
 • Suchánek, J. (Czech Republic)
 • Szalay, T. (Hungary)
 • Šturm, R. (Slovenia)
 • Kříž, A. (Czech Republic)
 • Pešlová, F. (Czech Republic)
 • Horník, J. (Czech Republic)
 • Zajacko, I. (Slovak Republic)

el. přihláška