TECHNOLOGICKÉ FÓRUM – HERBERTOV, VYŠŠÍ BROD, 2024

HERBERTOV, VYŠŠÍ BROD

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE,

Ústav strojírenské technologie

Vás zve na mezinárodní konferenci

TECHNOLOGICKÉ FÓRUM 2024 a TECHNOLOGICKÉ FÓRUM JUNIOR 2024 – HERBERTOV, VYŠŠÍ BROD 2024

setkání technologů z technických univerzit a předních technologických pracovišť, které se koná ve dnech 25. - 27. 6. 2024 u řeky Vltavy.

>>> více

Vážení kolegové, milí přátelé.

Na závěr letošního akademického roku připravujeme již patnácté společné setkání s kolegy z technických univerzit. Konference má za cíl představit jednotlivá pracoviště a jejich výsledky i rozšířit spolupráci mezi technologickými a technickými pracovišti.

Tematicky je konference zaměřena na perspektivní strojírenské technologie a materiály, i na související problematiku a obory. Prezentovány budou tradičně nové poznatky z výrobních technologií slévání, tváření, svařování, obrábění a povrchových úprav. Předpokládáme, že zazní i příspěvky z materiálového inženýrství, technické diagnostiky, metrologie, projektování i legislativy.

Na základě podnětů a příspěvků chceme vytvořit prostor a podmínky k dalšímu neformálnímu setkání a rozšíření spolupráce mezi jednotlivými pracovišti vysokých škol, ale i výzkumných a výrobních pracovišť.

Doufejme, že se nám všem podaří nalézt čas pro společné setkání a především pro další rozvoj strojírenství.

Za organizátory připravující letošní Technologické fórum 2024 si dovoluji všechny pozvat a těšit se na společné setkání.


Ing. Jan Kudláček, Ph.D.

garant konference

Fakulta strojní ČVUT v Praze